Nasza oferta

Oferta Kancelarii

Celem prowadzonej przeze mnie Kancelarii adwokackiej z siedzibą w Białymstoku jest zagwarantowanie Klientom pełnej, profesjonalnej i rzetelnej obsługi oraz pomocy prawnej, bazując na wieloletnim doświadczeniu.

W każdej sprawie Klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do problemu, z którym przychodzą. Zapewniam również wypracowanie najkorzystniejszego rozwiązania, którego celem jest zabezpieczenie najlepszego interesu Klienta i pomyślne doprowadzenie sprawy do końca.

Kancelaria oferuje świadczenie usług prawnych w ramach stałej obsługi prawnej, jak również w formie prowadzenia poszczególnych spraw na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz egzekucyjnego.

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • zachowek
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia

Prawo Gospodarcze

 • obsługa prawa przedsięwzięć gospodarczych
 • sporządzanie projektów umów spółek prawa cywilnego
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów występujących w obrocie gospodarczym
 • rejestracja i zmiany wpisów w KRS
 • reprezentacja przed sądem, organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentacja w negocjacjach i rozmowach handlowych
 • windykacja należności
 • zamówienia publiczne

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji
 • udział w przesłuchaniach
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wydanie wyroku łącznego
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych

Prawo rodzinne

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • uregulowanie kontaktów
 • władza rodzicielska
 • podział majątku dorobkowego

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania
 • rozliczenie konkubinatu
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • postępowanie egzekucyjne

Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym
 • obrona w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji
 • udział w przesłuchaniach
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • wydanie wyroku łącznego
 • reprezentowanie interesów osób pokrzywdzonych

Mediacje prywatne

 • w sprawach gospodarczych
 • w sprawach cywlinych
 • w sprawach rodzinnych
 • w sprawach sąsiedzkich
 • w sprawach pracowniczych
 • w sprawach majątkowych

Zadzwoń do nas
lub

Umów się na poradę