Zasady Współpracy

Poza tradycyjnymi spotkaniami w siedzibie Kancelarii, możliwe są także nowoczesne formy porozumiewania się i wymiana dokumentacji w formie elektronicznej. Dzięki temu udzielam wsparcia nie tylko w Białymstoku, ale także na odległość. Możliwe jest umówienie konsultacji w innych dniach i godzinach niż praca Kancelarii. Pomoc prawna świadczona jest na terenie Białegostoku oraz całej Polski.

W celu skorzystania z porady prawnej konieczne jest uprzednie umówienie spotkania.

Cena porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej Adw. Andrzej Milewski wynosi od 150 zł do 350 zł.

Przede wszystkim dwie sprawy, których przedmiot jest identyczny, nigdy nie toczą się w taki sam sposób. Nawet czas trwania takich spraw może być różny, a finalnie samo orzeczenie może być odmienne.

W toku każdej ze spraw mogą wystąpić liczne problemy spowodowane np. niestawiennictwem świadków na rozprawę, celowym przewlekanie postępowania przez oponenta procesowego, nawet choroba sędziego, co w sposób oczywisty wpływa na czas trwania postępowania. Finalnie również ilość spraw w wydziale sądu, którym dana sprawa jest rozpatrywana ma ogromny wpływ na czas trwania procesu.

Z tych wszystkich powodów bardzo trudno jest ustalić sztywny cennik za konkretne usługi pomocy prawnej świadczonej przez adwokata.

Zatem wycena danej formy pomocy przedstawiana jest Klientowi po konsultacji z adwokatem, w siedzibie Kancelarii lub po konsultacji telefonicznej. Wycena często poprzedzona jest analizą akt sprawy lub dokumentów. Pozwala to oszacować nakład pracy adwokata niezbędny do profesjonalnego, rzetelnego i możliwie szybkiego przeprowadzenia danej sprawy.

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest każdorazowo indywidualnie w oparciu o następujące czynniki:

 • rodzaj zlecenia (np. sporządzenie konkretnego pisma procesowego, czy też reprezentacja procesowa w postępowaniu przed sądem lub innym organem);
 • termin wykonania zlecenia (sporządzenie pisma procesowego na złożenie którego termin upływa w dniu kolejnym, będzie inaczej płatne, niż gdy na przygotowanie i złożenie pisma zostało np. 7 dni);
 • wartość przedmiotu sporu;
 • stopień zawiłości sprawy;
 • przewidywany nakład pracy adwokata

Klienci mogą skorzystać z następujących form wynagrodzenia z tytułu usług:

 • wynagrodzenie za konkretną czynność lub prowadzenie sprawy – wynagrodzenie ustalane jest na podstawie konkretnej czynności wykonywanej przez adwokata dla Klienta, np. stawiennictwa na terminie w sądzie, przygotowania konkretnego pisma, udziału adwokata w mediacjach między stronami;
 • wynagrodzenie ustalone w oparciu o stawki godzinowe – wynagrodzenie ustalane jest na podstawie wynegocjowanej stawki za godzinę pracy adwokata; wysokość stawki ustalana jest z Klientem w oparciu o stopień skomplikowania sprawy oraz czasu, który potrzebny jest na wykonanie zlecenia. Klient uiszcza wynagrodzenie za rzeczywisty nakład pracy poświęcony przez adwokata na realizację konkretnej sprawy.
 • wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie stanowi z góry ustalona z Klientem kwota;
 • wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin – wynagrodzenie jest hybrydą wynagrodzenia ryczałtowego i godzinowego; po przekroczeniu przez Klienta ustalonego wcześniej limitu godzin lub limitu spraw czy czynności w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, kolejne godziny pracy rozliczane są na podstawie stawek godzinowych ustalonych z Klientem na podstawie zawartej Umowy.
 • wynagrodzenie “success fee” – wynagrodzenie będące wyłącznie uzupełnieniem wskazanych wyżej form rozliczenia; to uzgodniony z Klientem procent od wartości zleconej sprawy. Zastosowanie tej formy wynagrodzenia wpływa na stawki i limity ustalane w ramach wynagrodzenia godzinowego, ryczałtowego lub ryczałtowego z limitem godzin – odpowiednio zmniejszając lub zwiększając stawki, co sprawia, że ten rodzaj wynagrodzenia może być korzystniejszy dla Klienta

Dodatkowe informacje dotyczące wynagrodzenia Kancelarii

 • wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry – w chwili zlecenia sprawy. Przewidziana została możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia Kancelarii na raty;
 • usługi Kancelarii Adwokackiej – Adwokat Andrzej Milewski są opodatkowane 23% stawką podatku VAT;
 • Klientowi, w porozumieniu z Nim, przedstawiane są okresowe raporty z przeprowadzonych czynności. Tym samym Klient ma możliwość bieżącego monitorowania stanu i etapu zleconych Kancelarii spraw;
 • całkowity koszt prowadzenia konkretnej sprawy, poza wynagrodzeniem Kancelarii, może obejmować dodatkowo inne koszty, w szczególności wydatki kancelaryjne, koszty sądowe, taksy notarialne, podatki, koszty egzekucyjne, o których Klient jest na bieżąco informowany i do których uiszczenia jest zobowiązany.

Jak przygotować się do porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej?

Trafność i kompleksowość udzielonej porady prawnej przez adwokata, uzależniona jest od wszechstronnego rozpoznania problemu, a co za tym idzie od tego jakie informacje uzyska do Klienta. Mając to na uwadze, należy dobrze przygotować się do rozmowy i pamiętać, że zadaniem adwokata jest okazanie pełnego wsparcia Klientowi.

Jeżeli zatem dotychczas nie korzystałeś/aś z usług Kancelarii adwokackiej i zastanawiasz się jak będzie przebiegała rozmowa i jak należy się na nią przygotować, pomocna może okazać się poniższa lista:

 1. Skontaktuj się i umów się na wizytę (zapytaj o wolny termin, poinformuj czego dotyczy Twoja sprawa, zapytaj jakie dokumenty zabrać ze sobą na spotkanie)
 2. Przygotuj dokumenty (np. umowę, faktury, dokumenty urzędowe, korespondencja, etc.) i posegreguj dokumenty tematycznie lub chronologicznie.
 3. Przed spotkaniem poświęć chwilę na zastanowienie się jakie kwestie są dla Ciebie najważniejsze, jakie cele chcesz osiągnąć, co budzi Twoje wątpliwości.
 4. Zapisz pytania, które chcesz zadać adwokatowi, tak aby uzyskana porada prawna rozwiała wszelkie Twoje wątpliwości.
Skontaktuj Się
lub

Umów się na poradę